Navika koja vam može ugroziti zdravlje

Plastična ambalaža često se primjenjuje kao jedan od glavnih rekvizita u svakodnevnoj ishrani. Plastične viljuške, kašike i noževi, tanjiri i čaše sve češće su u upotrebi, ali korištenje plastičnih boca je najopasnije  jer  može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Ukoliko nekoliko dana zaredom koristite istu plastičnu flašu za vodu, možete ugroziti svoje zdravlje jer se upravo na ovim predmetima skuplja najveći broj bakterija.

Ovo važi za sve plastične boce, od onih za jednokratnu upotrebu kakve su flaše za vodu, mineralnu vodu i raličite vrste sokova, tako i za posebno dizajnirane flaše za višestruku upotrebu, poput flaša koje koriste sportiste u teretani, biciklisti, te drugi sportisti koji tokom treninga i sportskih takmičenja nerijetko koriste istu plastičnu bocu.

Istraživanja su pokazala kako posebna opasnost prijeti od plastičnih boca sa vrhom na izvlačenje koje su karakteristične za manja pakovanja sokova koji su namijenjeni najmlađim. Ovakve vrste plastične ambalaže posebno su opasne za osobe koje imaju probleme sa zubima.

Azra.ba