Šta su kontrakcije, a šta naponi

Bezvoljno stezanje mišića maternice s dužim, a kasnije sve kraćim pauzama, naziva se kontrakcijama.

Kontrakcije obično traju od 20 do 60 sekundi, u početku se javljaju na 15 – 20 minuta, a kako se porođaj približava one su sve češće. Kontrakije dovode do širenja grlića maternice i njegovog skraćivanja s dva centimetra izravnanja, odnosno do istiskivanja ploda iz maternice.

Bezbolne kontrakcije dijafragme trbušne muskulature i mišića koji oblažu karlično dno nazivaju se naponima. Nastaju refleksno izazvanim pritiskom dijela glave ili karlice na nervne ganglije donjeg dijela maternice. Porodilja ne može utjecati na pojavu kontrakcija, ali svojim angažiranjem može pojačati intenzitet napona, odnosno kontrakcija, i tako olakšati porođaj.

Žene.ba