Zašto je važno da imate ciljeve u životu

Postavljanje životnih ciljeva smanjuje rizik od anksioznosti, depresije i napada panike. Osamnaestogodišnja studija otkrila je da su ljudi koji su dobri u postavljanju ciljeva i koji se drže tih ciljeva, ili vremenom postaju bolji u tome, boljeg mentalnog zdravlja nego drugi. Pomaže i ako imate pozitivan stav o tim ciljevima.

“Postavljanje i ostvarivanje ciljeva nam daju osjećaj svrhe i vremenom ublažavaju simptome depresije, anksioznosti i paničnih napada”, kaže vodeći autor studije dr Nur Hani Zajnal.

“Takođe, pomaže i ako na događaje u životu gledate pozitivno, jer ljudi tako imaju osjećaj da je život značajan, razumljiv”.

Dr Zajnal ističe da “ovi rezultati pokazuju da ljudi mogu da poprave mentalno zdravlje tako što će održavati visok nivo optimizma i otpornosti na razne događaje”.

“Postavljanje ličnih i poslovnih ciljeva mogu da pomognu ljudima da osjećaj da njihov život ima smisla”.

Sa druge strane, stručnjaci ističu da odustajanje od ličnih ciljeva može da dovede do osjećaja kajanja i razočaranja. Zbog toga savjetuju da budete optimistični i da preduzmete korake kojima ćete prevazići prepreke, biti boljeg raspoloženja i imati osjećaj svrhe.

Naravno, nije uvijek lako niti moguće ispuniti postavljene ciljeve, ali mogućnost da prihvatite prepreke i ne odustanete od svojih ciljeva, povezuje se sa smanjenim rizikom od mentalnih problema.

Razmislite o ciljevima koje smatrate značajnim u životu, a zatim napravite listu koraka koji će vam pomoći da ih ostvarite.

Cdm.me