Konferencija o multidisciplinarnoj prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici danas i sutra u Sarajevu

Dvodnevna konferencija o temi “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici” bit će održana danas i sutra u Sarajevu u organizaciji Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.

Konferencija će biti održana u okviru implementacije projekta “Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici”, koji se provodi u okviru druge faze UN Women programa “Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini”. Projekat finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Kako navode iz Gender centra FBiH, cilj konferencije je jačanje saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici. Također je cilj provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, s posebnim naglaskom na odredbe o uspostavi koordinacionih tijela, izradi programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici te primjeni protokola o saradnji u ovoj oblasti.

(Zene.ba)