Lifestyle

Brčko: Poziv porodicama za smještaj djece bez roditeljskog staranja

Autor: Žene.ba
Brčko: Poziv porodicama za smještaj djece bez roditeljskog staranja

Iz Pododjeljenja za socijalnu zaštitu i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta uputili su poziv za prijavu svim potencijalno zainteresovanim porodicama za smještaj maloljetne djece bez roditeljskog staranja.

Šef Službe dječije zaštite Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Vlade Brčko distrikta Edisa Bajraktarević rekao je da se na ovaj poziv mogu priijaviti svi zainteresovani građani koji žele da otvore svoj dom djetetu bez rodteljskog staranja kao i nekoga za koga pretpostavljaju da ima istu želju.

- Porodica koja želi da se bavi uslugama zbrinjavanja djece, za koju je prevshodno izvršena procjena stručnog tima organa odnosno starateljstva i koja ispunjava i druge zakonom propisane uslove, takođe ostvaruje i pravo na novčanu naknadu za izdržavanje korisnika odnosno djeteta - pojasnila je Bajraktarević.

Dodala je da zainteresovani građani koji imaju želju i mogućnost da postanu hraniteljska porodica za djecu bez roditeljakog staranja, dodatne informacije mogu dobiti u Centru za socijalni rad.

Prijave se vrše u Centaru za socijalni rad odnosno Pododjeljenju za socijalnu zaštitu gdje se mogu dobiti sve dodatne informacije, te tražiti zaključuje Edisa Bajraktarević procjena pripremljenosti svakr od porodica koje se prijave za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja.

Žene.ba