Lifestyle

Socijalni radnici prisustvovali radionici 'Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje'

Autor: Žene.ba
Socijalni radnici prisustvovali radionici 'Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje'

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizovalo je za stručne radnike u oblasti socijalne zaštite validacijsku radionicu „Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje“.

Osnovni cilj radionice je promjena uvjerenja i stavova stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite o nasilju u porodici, kao i rodno zasnovanom nasilju, te unapređenje njihovih znanja i vještina za prevenciju nasilja, pravovremeno prepoznavanje nasilja, kao i kvalitetnije i profesionalnije postupanje u radu sa žrtvama nasilja.

Kako je istaknuto na početku radionice, ovo je jedna u nizu aktivnosti koje Ministarstvo provodi u vezi sa prevencijom nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, te prilika da socijalni radnici i svi oni koji su vezani za ovaj dio socijalne zaštite mogu dobiti odgovore na pitanja kako i u kojem smjeru treba prevenirati nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje.

- Sam program obuke sastojao se od 20 modula gdje su polaznici validacijske radionice mogli bolje shvatiti sam pojam nasilja, njegov uzrok i posljedice - istakao je pomoćnik ministra za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike Miroslav Jurešić.

Naglašena je potreba da se ovakve i slične radionice održavaju učestalije kako bi uposlenici centara za socijalni rad kao i druge organizacije koje pružaju psihosocijalnu pomoć imale adekvatne odgovore na nedoumice koje imaju u svom radu, ali i da se aktivno radi na usavršavanju socijalnih radnika i svih onih koji su uključeni u sistem socijalne zaštite, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

(Zene.ba)