Celebrity

Zbog mogućnosti nevremena u Sarajevu pročitajte savjete kako da se zaštitite

Autor: Žene.ba
Shodno relevantnim podacima sa kojim raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo danas, sutra, kao i u narednih nekoliko dana postoji velika vjerovatnoća pojave iznenadnog i jakog nevremena, manifestovanog kroz pojave: obilnih kišnih padavinama, grmljavine, grada i jakih udara vjetra na području Kantona.
S obzirom na to, ovakve vremenske neprilike mogu prouzrokovati poplave, klizanje tla i odrone, zbog čega iz Uprave ovim putem preporučuju svim pravnim i fizičkim licima da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara ODMAH preduzmu preventivne mjere koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a posebno mjere koje se odnose na:

Obavezu pravnih lica da u skladu sa svojim planskim dokumentima iz oblasti zaštite i spašavanja blagovremeno pripreme svoje organizovane snage civilne zaštite (štabove, jedinice i povjerenike civilne zaštite), kao i da te snage opreme sa potrebnom opremom i sredstvima za efikasno i brzo reagovanje na najavljene prirodne i druge nesreće;

Obavezu fizičkih lica za provođenje lične i uzajamne zaštite građana, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Iz Uprave posebno apeluju na službe civilne zaštite opština sa područja Kantona Sarajevo, da ODMAH stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile SPREMNE KAO SNAGE PRVOG ODGOVORA, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće jako nevrijeme na području svojih opština.

Napominju i da je Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, u skladu sa zakonskim i podzakonskim obavezama, već preduzela mjere i aktivnosti kako bi na najbolji način reagovala sa svojim stručnim i tehničkim kapacitetima zaštite i spašavanja u situacijama kada procjeni da službe civilne zaštite opština, kao i komunalne službe te druga pravna lica nisu u mogućnosti, u okviru izvršavanja poslova iz svoje redovne djelatnosti, adekvatno odgovoriti na prirodne i druge nesreće.

Klix.ba