Lifestyle

Novim zakonom prestaje zaštita porodica s djecom i podrška natalitetu

Autor: Žene.ba
Novim zakonom prestaje zaštita porodica s djecom i podrška natalitetu

Udruženje "Porodice tri plus" uputilo je hitan zahtjev Vladi FBiH u kojem pozivaju na preispitivanje Prijedloga zakona o porezu na dohodak FBiH, jer se, kako napominju, njime ukida Član 24. s koeficijentom odbitka kojim se obračunava veća plata za roditelje s djecom, posebno roditeljima koji imaju veći broj djece.

- Upozoravamo da se novim Prijedlogom zakona briše Član 24. u kojem je koeficijent ličnog odbitka za izdržavanog supružnika i svako dijete, tako da je osnovica za porez sada ista za sve, tj. 800 KM. Ovo znači da se ukida Porezna kartica s koeficijentom ličnog odbitka za izdržavanje bračnog partnera i djece, zbog čega se povećava iznos poreza a samim tim umanjuje plata - ističu iz Udruženja.

Upozoravaju da "u vremenu demografske katastrofe, odlaska mladih i velikog pada nataliteta, usvajanjem ovoga prijedloga zakona o porezu na dohodak ukinula bi se podrška porodicama, dosadašnji pronatalitetni karakter i destimulisalo rađanje djece".

Žene.ba